top of page

                                                                     KURSER VÅREN 2024

Vill du vara med och måla i något av de härliga målargängen i min ateljé på Ibsengatan 42 i Blackeberg? Då är du varmt välkommen att höra av dig till mig på karin.gissberg@gmail.com!


DAGKURSER våren 2024:

TISDAGSATELJÉN kl 9.30-15 -endast en plats kvar
På tisdagskursen arbetar du med egna bildprojekt under individuell vägledning. Vid önskemål ges förslag till övningar som kan stötta din konstnärliga utveckling. Vi har även regelbundna gemensamma genomgångar med bilddiskussioner, där vi kan inspireras av varandra och fördjupa vårt bildseende.

En tisdag per månad har kursen uppehåll eftersom målarskolan pågår i ateljén då. Lov v 9 och 16.

 

Datum för tisdagsateljén i vår är: 30/1, 6/2, 13/2, (sportlov v9), 5/3, 12/3, 19/3, 9/4, 16/4, 23/4, 7/5. 

Terminsavgift för tisdagsateljen är 13500 kr inkl moms.

För bokning av plats (eller om du vill ställa frågor) mejla till karin.gissberg@gmail.com. Slutlig bokning sker genom inbetalning av kursavgiften till BG 318-2565.

 

MÅLARSKOLOR, våren 2024 -ett par platser kvar

Målarskolan har pågått sedan 2016 och finns som två varianter, måndags-tisdagsmålarskolan resp torsdags-fredagsmålarskolan. Vi ses två dagar per månad i fem månader per termin och arbetar med olika övningar i färg och form, men man kan även välja att jobba med egna bildprojekt med individuell vägledning om man hellre vill det. Vi har gemensamma genomgångar där vi kan lära och inspireras av varandra och diskutera olika frågeställningar inom bildkomposition och färglära. Vi tittar även på konstverk av andra konstnärer, vars arbetssätt kan ge idéer till vårt egna målande.
Mellan målarskoletillfällena ges förslag till hemuppgifter för vidare fördjupning, om man har möjlighet att måla hemma. Vid nästa träff knyter vi an till det vi har gjort gången innan och fördjupar oss vidare därifrån, så man behöver inte måla hemma om man inte har möjlighet till det.
Målarskolan är inriktad på att lära ut på djupet om färger och bildkomposition och kursupplägget är anpassat för att bidra till utvecklingen av var och ens måleri och konstnärliga uttryck -såväl de mer erfarna som de som inte har målat så mycket tidigare.
Var och en tar med sig eget material till målarträffarna men det är även möjligt att förvara material och pågående måleriarbeten i ateljéns förråd, när det finns skåp och torkhyllor.

Målarskolornas datum vårterminen -24: 

måndags-tisdagsmålarskolan kl 9.30-16:

22-23 jan

19-20 feb

25-26 mars

29-30 april

27-28 maj

torsdags-fredagsmålarskolan kl 9.30-16:

18-19 jan

15-16 feb

21-22 mars

25-26 april

23-24 maj

Kursavgift: 13500 kr (inkl moms)

För bokning/vid ev frågor, mejla till karin.gissberg@gmail.com. Slutlig bokning sker genom inbetalning till BG 318-2565.

Missar man tillfällen på någon av dagkurserna finns i mån av plats möjlighet att ta igen på någon av de andra kurserna på dagtid.

KVÄLLSKURSER

Onsdagsateljén kl 18-21, start 17/1, lov v 9 och 14 KURSEN ÄR FULLSATT

Onsdagskvällskursen är på totalt 15 ggr, där 8 st av kvällarna är vägledda och 7 st ateljékvällar är öppna för eget arbete tillsammans med övriga kursdeltagare. Man arbetar med egna bildprojekt, men förslag till uppgifter/övningar kan ges till dem som önskar det och vi har regelbundna gemensamma genomgångar för att inspireras och lära av varandra.

Datum i vår (v= vägledning, öa= öppen ateljé för gruppen utan vägledning):

17/1 (v), 24/1 (öa), 31/1 (v), 7/2 (öa), 14/2 (v), 21/2 (öa), v 9 sportlov, 6/3 (v), 13/3 (öa), 20/3 (v), 27/3 (öa), v 14 påsklov, 10/4 (v), 17/4 (öa), 24/4 (v), 8/5 (öa), 15/5 (v).

Terminskostnad: 5800 kr inkl moms.

För bokning/vid frågor, mejla karin.gissberg@gmail.com. Slutlig bokning sker genom inbetalning av kursavgift till BG 318-2565.

Varmt välkommen! /Karin

bottom of page